Underhåll

Renovering och underhåll förlänger anläggningens livslängd och gör att du får ut mer av din ursprungliga investering. Vi renoverar begagnade MOTOMAN-robotar och programmeringsboxar i vår reparationsverkstad där vi har tillgång till rätt originaldelar, korrekt tekniskt underlag och den kompetens som krävs.

kompletterande produkter » Underhåll

Underhåll

En regelbunden översyn av robotanläggningen med genomgång av viktiga funktioner och slitdetaljer, samt byte av fett och olja, ökar livslängden och minskar risken för driftstörningar på grund av slitage. Du kan också teckna ett underhållsavtal för förebyggande underhåll på din MOTOMAN robotanläggning.