EN ROBOTLÖSNING GER EN EFFEKTIV AUTOMATISERING

Automatisering med en Motoman robotlösning stärker ditt företags konkurrenskraft. Det ger ditt företag en ökad effektivitet och bättre lönsamhet. Yaskawa har levererat över 400 000 lösningar med Motomanrobotar. Det är ett bevis på att det är en effektiv och lönsam åtgärd.

En trygg investering

En investering i automation är ett bra sätt att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Och det behöver inte vara ett stort, komplicerat och tidskrävande projekt att realisera. Det finns många olika robotmodeller i Motomanfamiljen, och det gör det relativt enkelt att hitta rätt lösning för ditt företags produktion.

Motoman ger ökad konkurrenskraft

Idag är konkurrensen oerhört hård i de flesta branscher. Man konkurrerar ofta på en global marknad. Det gör att företagen måste se på sin totala konkurrenskraft. Lösningen är ofta inte längre att flytta produktion till låglöneländer. Lösningen är att sänka den totala produktionskostnaden samtidigt som man behåller produkternas kvalité och kan klara leveranstider.

Snabbhet, repeterbarhet och noggrannhet är robotarnas tre viktigaste fördelar. Oavsett om det gäller bearbetning av delar, svetsning eller paketering av läkemedel gör robotar jobbet extremt snabbt och med en jämn, hög kvalitet. Det gör att de passar mycket bra för nästan alla uppgifter i produktionen.

Motoman förbättrar lönsamheten

En investering i robotsystem betalar sig snabbt. Även en rak jämförelse med manuellt arbete för samma produktionsvolym visar att återbetalningsperioden för ett robotsystem bara är några få år. Räknar man in produktionsökningen som ett robotsystem normalt ger, är den ännu kortare.

Robotar har blivit mer överkomliga prismässigt. I kombination med en ökad flexibilitet gör det att man snabbt kan räkna hem sin investering. Det är vanligt med en pay-offtid på mellan 6 månader och 2 år. Motomanroboten har en beräknad livslängd på ca 15 år, vilket gör investeringen i stort sett riskfri.

Motoman är flexibel

En robot är flexibel och kan användas till många olika arbetsuppgifter. Med avancerad programvara kan robotar programmeras offline, så att nya produkter kan introduceras snabbare utan att den pågående produktionen avbryts.

Jämfört med traditionell tillverkning ger automation med Motomanrobotar högre tillgänglighet, snabbare omställning till nya produkter och ökat värde genom en jämnare och högre kvalité.

Motoman works for you

En robot blir aldrig trött, sjuk eller less på jobbet. Den arbetar dygnet runt om du vill det. Årtionden av robotutveckling har lett fram till en Motomanrobot som underlättar den dagliga driften, minskar behovet av underhåll och minimerar tiden för stillestånd. Allt för att öka den tid som roboten är aktiv i din produktion. Med Motoman kan du minska dina driftskostnader avsevärt och samtidigt öka produktionen.
Motoman works for you.