Motoman robotprogrammering

Vi ser utbildning av robotoperatörer som oerhört viktigt för att
en satsning på automation med Motoman ska ge så bra resultat som möjligt. Resultatet av er satsning beror både robotens och operatörens kompetens.

Vi har därför utvecklat kursprogram som ger operatören en teknisk
förståelse och praktiska färdigheter i att utnyttja robotens möjligheter.

Om våra kurser

Kurserna består av ca. 30 % teori och 70 % praktik. All kurslitteratur ingår. Alla deltagare har tillgång till en egen robot under de praktiska övningarna.

Våra utbildningar består av en introduktionskurs, grundkurs, påbyggnadskurser och skräddarsydda utbildningar. Om man saknar kunskap och erfarenhet av automation med robotar kan en
introduktionskurs vara en bra start.

Motoman Academy finns i Torsås. Kurser kan också ges i Jönköping och Kalmar.

Utbildningsmodell

Vi har utvecklat kurser som ska motivera personalen att arbeta med robotsystemet så att ni får ut mesta möjliga av er investering. En ökad kompetens hos operatören gör att tiderna för stillestånd minskar och robotarbetet blir mer effektivt. Utbildningen gör också att operatören blir
säkrare och får en ökad motivation.

Ni kan välja mellan att gå de kurser vi har i vårt kursprogram eller att vi skräddarsyr en utbildning som passar för just er verksamhet.

Vår utbildningsstege består av fyra olika kurssteg.

Grundkurs, Steg I–II
Steg l innehåller teoretiska och praktiska övningar för programmering, handhavande och underhåll av robot. Steg ll är uppdelad så att du kan välja mellan Svets, Hantering respektive Service.
Steg l och ll är 1 veckas utbildning.

Påbyggnadskurs Steg III
Steg lll är repetition eller som fortbildning inom det egna applikationsområdet samt specialkurser med avancerade funktioner som optimering av robotanläggning, Comarc, kalibrering, multi-layer med mera. Kursen är uppdelad i Svets och Hantering. Kursen är 3 dagar.

Påbyggnadskurs Steg IV
Steg lV inriktas mot kunskap om Robotåterställning. Kursen är 3 dagar.

Med våra Kurssteg I-IV kan du bygga på din grundutbildning med ytterligare kurser som ökar dina färdigheter som robotoperatör

Introduktionskurs

Kursen vänder sig till dig som vill få mer kunskap om MOTOMANrobotens möjligheter. Kursen är en introduktion där man får möjlighet att göra ett enkelt robotprogram och pröva på att köra en robot.
Målet med kursen är att man ska känna till de möjligheter och fördelar som finns med MOTOMAN robotautomation. Inga förkunskapskrav. Kursen är 1 dag.

MOTOMAN Robot Academy

Utbildningscentret ligger i Yaskawa Nordics kontor i Torsås.
Besöksadressen är Spångatan 4.
Kursen genomförs också i Yaskawa Nordics kontor i Kalmar, ute på Varvsholmen.
Adressen dit är Bredbandet 1, våning 3, 392 30 Kalmar.
Kurser sker också Jönköping i YASKAWA Nordics kontor på Österängsvägen 2A i Jönköping