Fettanalys

Fettanalysprogrammet mäter robotväxlarnas slitage och förväntade livslängd. Analysen ger en bedömning av robotens kondition, och en möjlighet att planera in förebyggande åtgärder och växelbyten. Enklast är att låta oss ta ett prov på växelfettet i samband med ett ordinarie underhålls- eller servicebesök. Du kan också beställa en sats med provtagningsburkar och skicka fettproverna till oss för analys.

Ladda ner

Fettanalys.pdf