Robotrenovering

Innan vi påbörjar renoveringsarbetet gör vi först en testkörning med efterföljande prisindikation. Vi renoverar begagnade MOTOMAN-robotar i vår reparationsverkstad i Torsås där vi har tillgång till rätt originaldelar, korrekt tekniskt underlag och den specialistkompetens som krävs. I samband med renoveringen kontrollerar och kalibrerar vi också samtliga robotaxlar så att de motsvarar den ursprungliga fabriksinställningen.