Robotfakta

Läs mer

2018-10-18

Den globala industrirobotförsäljningen fördubblades mellan 2013 och 2017!

IFR:s nya World Robotics Report visar att en ny rekordnivå uppnåddes förra året med 381 000 sålda robotar - en ökning med 30 procent jämfört med 2016. Antalet sålda robotar globalt har fördubblats under de senaste fem åren.

Läs mer

2018-02-21

Robotanvändningen ökar

[IFR februari 2018] Automatisering av produktionen ökar i hela världen. Idag räknar man med 74 robotar i genomsnitt per 10 000 anställda i tillverkningsindustrin världen över. Den genomsnittliga robottätheten i Europa ligger högre, med 99 robotenheter per 10 000 anställda.

Läs mer

2017-11-24

Antalet industrirobotar ökar kraftigt

Antalet industrirobotar i drift förväntas öka till över 3 miljoner år 2020. IFR (International Federation of Robotics) redovisar färska siffror och prognoser för robotanvändning i framtiden.

Läs mer

2017-11-17

Vad heter robotaxlarna på en Motoman?

Hastigheten på roboten Motoman anges i våra datablad för varje rörlig axel. Axlarna är döpta från "S" till "T" i en viss ordning.