2018-10-18

Den globala industrirobotförsäljningen fördubblades mellan 2013 och 2017!

IFR:s nya World Robotics Report visar att en ny rekordnivå uppnåddes förra året med 381 000 sålda robotar - en ökning med 30 procent jämfört med 2016. Antalet sålda robotar globalt har fördubblats under de senaste fem åren.

Det är bara fem länder står för nästan tre fjärdedelar (73%) av hela robotmarknaden: Kina, Sydkorea, Japan, USA och Tyskland. Sverige kommer först på 25:e plats. Kina har också kraftigt ökat sin position som ledande robotanvändare. Försäljningsvolymen till Kina är rent av högre än den sammanlagda försäljningsvolymen i Europa och Nordamerika.

Fortfarande är Japan världens ledande robottillverkare drygt hälften (56%) av det globala utbudet 2017. Japans export av industrirobotar ökade med 45 procent mellan 2016 och 2017 med Nordamerika, Kina, Sydkorea och Europa som största exportdestinationer. Robotförsäljningen i Japan ökade med 18%  till 45 566 enheter, vilket motsvarar det näst högsta värdet som någonsin registrerats i Japan.

Sydkorea har dock den överlägset den högsta robottätheten i världen mätt i antal robotar per 10.000 anställda i tillverkningsindustrin. Mer än åtta gånger genomsnittet i hela världen, och tre gånger mer än i Sverige.

Du läser hela pressmeddelandet från IFR här.
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years