2017-11-17

Vad heter robotaxlarna på en Motoman?

Hastigheten på roboten Motoman anges i våra datablad för varje rörlig axel. Axlarna är döpta från "S" till "T" i en viss ordning.

De artikulerade robotarnas axlar numreras nerifrån och upp. På Motoman är axlarna på sexaxliga robotarna döpta till bokstäverna S, L, U, R, B och T. För en sjuaxlig robot som VS100, tillkommer en extra axel som är döpt till E. På våra Scara-robotar finns fyra rörliga axlar: S, L, U och R.

S-axel

Roboten roterar kring sin egen axel.

L-axel

Böjer roboten framåt eller bakåt.

E-axel

Böjer roboten framåt eller bakåt, från ”midjan”.

U-axel

Vinklar robotarmen uppåt eller nedåt.

R-axel

Roterar den främre delen av robotarmen.

B-axel

Vinklar den främre delen uppåt eller nedåt.

T-axel

Roterar den allra yttersta leden.