2017-11-24

Antalet industrirobotar ökar kraftigt

Antalet industrirobotar i drift förväntas öka till över 3 miljoner år 2020. IFR (International Federation of Robotics) redovisar färska siffror och prognoser för robotanvändning i framtiden.

Kraftig ökning väntas

Antalet industrirobotar i drift förväntas öka från cirka 1,8 miljoner robotar i slutet av 2016 till drygt 3 miljoner år 2020. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 procent mellan 2018 och 2020. I Europa räknar man med en ökning av 7 procent. Sedan 2016 finns dock det största antalet industrirobotar i drift i Kina. År 2020 kommer dessa att uppgå till cirka 950 300 robotar, betydligt mer än i Europa (611 700 enheter). Den japanska robotstocken kommer också att öka något. I hela Asien kommer 1,9 miljoner robotar kommer att vara i drift år 2020. Det är nästan lika mycket som alla världens industrirobotar i drift 2016.

Den smarta fabriken

Industri 4.0 – där den verkliga fabriken ska kopplas ihop med virtuell verklighet – kommer att spela en viktig roll. Allteftersom hinder som systemkomplexitet och datakompatibilitet övervinns kommer tillverkare att vilja integrera sina robotar i nätverk av maskiner och system mellan olika fabriker.

Robottillverkare utvecklar och kommersialiserar nu produkter där realtidsdata samlas in av sensorer som är kopplade till robotar. Analytiker förutspår en snabbt växande marknad för molnrobotik, där data från en robot jämförs med data från andra robotar på samma eller olika platser. Detta kan användas för att optimera parametrarna för robotens rörelse, såsom hastighet, vinkel eller kraft. I slutändan skulle tillkomsten av stora data inom tillverkningen kunna omdefiniera branschgränserna mellan utrustningstillverkare och användare av utrustning för tillverkning.

Små och medelstora tillverkare vill automatisera

Det pågående behovet av robotar som är enklare att använda och att programmera och det ökande behovet av alltmer flexibel automation har startat en utveckling av smartare lösningar. Detta är särskilt användbart för industrier med brist på specialiserade produktionsingenjörer internt. För robottillverkare är det viktigt att tillhandahålla robotar som enkelt kan integreras i och drivas i standardprocesser. Robotar som är okomplicerade att använda kommer att möjliggöra spridning av industrirobotar i många branscher för en effektiv och flexibel tillverkning.

Källa: IFR (www.ifr.org)