Utbildningar

Här kan du se våra kommande utbildningar för dig som ska använda MOTOMAN robotar

Comarc startpunktsökning

3 dagar

3 June

Steg 1 och 2 Hantering

5 dagar

12 February 19 February 4 March 11 March 25 March 8 April 20 May 10 June

Grundkurs för alla som ska jobba med en MOTOMAN-robot i någon form. Inga förkunskapskrav.

Kursinnehåll:

Kursen lär ut hur ett hanteringsprogram är uppbyggt. Man får lära sig att programmera ett större hanteringsjobb. Kursen går även igenom s.k. skift-funktioner och beräkningsinstruktioner m.m.

Förkunskaper:

Inga

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna skapa ett hanteringsjobb, använda sig av skiftfunktionen samt ha en god kännedom om de programmeringsinstruktioner som används för hantering.

Steg 1 och 2 Svets

5 dagar

26 February 18 March 22 April 27 May 1 July

En kurs för alla som ska jobba med en svetsande MOTOMAN-robot i någon form. Inga förkunskapskrav.

Kursinnehåll:

Kursen lär ut hur ett svetsrobotprogram är uppbyggt. Man får lära sig att programmera och modifiera ett svetsjobb, även s.k. pendlingsfiler.

Förkunskaper:

Inga

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna skapa ett svetsjobb. Man ska även kunna kalla på ett svetsrobotjobb från en strömkälla, och kunna ändra inställningar i robotprogrammet.

Servicekurs inkl. FSU/MotoSfe

3 dagar

2 April 17 June

En kurs för el- eller mekanisk underhållspersonal eller den som har ett utökat robotansvar. Inga förkunskapskrav. Dag tre med genomgång av virtuell säkerhet, FSU.

Kursinnehåll:

Kursen går igenom grundläggande robotsäkerhet och åtgärder för att hantera och återställa bland annat larm, motorbyte, in- och utsignaler, referensjobb och backup samt säkringar och batteribyte i robotstyrskåp. Vi går även igenom den virtuella säkerheten, FSU (functional safety unit), robotens servicemanual och underhållsschema.

Förkunskaper:

Inga

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna till robotsystemets uppbyggnad, kunna återställa larm och avhjälpa enklare fel. Man får också med sig en praktisk checklista för service och underhåll.

Steg 1 Grundkurs

3 dagar

Ingen kurstart planerad

Grundkurs för alla som ska jobba med en MOTOMAN-robot i någon form.

Kursinnehåll:

Kursen behandlar säkerheten i en robotcell. Man får lära sig hur ett robotprogram är uppbyggt, samt att skapa och ändra i robotprogram. Vidare går man igenom s.k. instruktioner, hur man återställer de vanligaste larmen, krocksensorfunktionen, in- och utsignaler m.m.

Förkunskaper:

Inga

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en god kännedom om säkerheten i en robotcell och tillräckliga kunskaper för att kunna jobba i en robotstation. Det innebär att man förstår programmeringsinstruktioner och kan ändra i befintliga robotprogram.

FSU och MotoSafe

1 dag

30 April 2 May

Tvådagsutbildning om FSU virtuell säkerhetsfunktion med samarbetsrobot HC.

Steg 3 svets (Fogföljning & startpunktsökning)

3 dagar

19 December

En kurs alla som vill fräscha upp sina grundkunskaper, eller behöver fördjupa sig i det egna användningsområdet.

Kursinnehåll:

Kursen lär ut speciella funktioner som Comarc, Startpunktssökning och Multilayer (flersträngssvetsning).

Förkunskaper:

Steg 1 och 2

Mål:

Efter avslutat kurs ska deltagaren kunna använda sig av Comarc fogföljningsinmätningar, Startpunktssökning och vid behov även flersträngssvetsning.

Steg 4 Robotåterställning

3 dagar

Ingen kurstart planerad

En kurs för den som ansvarar för produktionen i robotstationen.

Kursinnehåll:

Kursen går igenom den s.k. Zeroing-funktionen och kalibrering av robot och verktyg, samt förflyttning av robotjobb. Man får lära sig hur man gör en underhållsbackup och mjukvarumässig positionsåterställning efter en mindre motkörning.

Förkunskaper:

Förkunskapskrav: Steg 1, 2 och 3.

Mål:

Efter avslutat kurs ska deltagaren framför allt kunna hantera backuper och återställningar.

Skräddarsydda kurser (kundanpassad svets)

Från 1 dag

20 February

Kortveckor med möjlighet till skräddarsydd kurs efter dina önskemål.

Parameterprogrammering

3 dagar

Ingen kurstart planerad

Specialkurs för avancerad programmering.

Kursinnehåll:

Kursen lär ut programmering av palleteringsjobb och sökjobb. Man får lära sig mer om Informspråket och att beräkna robotpositioner. Det finns möjlighet att ta med sig egna robotjobb och få hjälp med dem.

Förkunskaper:

Steg 1 och 2

Mål:

Efter avslutat kurs ska deltagaren ha en god inblick i Informspråket och hur man använder INFORM för att bland annat beräkna positioner, samt kunna jobba med palletering och sökning.

IF-Paneler

1 dag

Ingen kurstart planerad

Specialkurs för skapa egna IF-paneler och styra produktionen i robotcellen via programmeringsboxen.

Kursinnehåll:

En genomgång av IF-panelen, samt hur man skapar egna knappar och kommandon.

Förkunskaper:

Steg 1, 2 och gärna även 3.

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna använda en IF-panel för att styra och kontrollera produktionen i robotcellen med hjälp av programmeringsboxen.