robotaxlar

Läs mer

2017-11-17

Vad heter robotaxlarna på en Motoman?

Hastigheten på roboten Motoman anges i våra datablad för varje rörlig axel. Axlarna är döpta från "S" till "T" i en viss ordning.