2019-11-29

Ökad rörelsefrihet och minskat slitage

Ett vidareutvecklat påklädnadspaket för luft och signaler som är särskilt anpassat för robotar i den nya GP-serien.

Genom påklädnadssatsens tomma slang drar man kablar för luft, I/O och annan kommunikation. Påklädnaden ser till att skydda dessa kablar mot slitage och minskar risken för att någon del fastnar i extern utrustning när roboten rör sig. Det underlättar också vid programmering att man inte måste ta hänsyn till kablaget när det gäller åtkomst och rörlighet.

Det finns flera fästen längs med robotarmen som är lätta att öppna för att montera påklädnadssatsen, eller lossa hela eller delar av det. Tillsammans med den återfjädrande funktionen i var ände ser fästena till kablaget följer med i robotens rörelser.

En specialdesignad roterande anslutning längst ut på robotarmen minskar påfrestningen på kablarna när rotationsaxeln rör sig.

Mer info.