Påklädnadssats

Påklädnadssatserna är konstruerade för att öka rörelsefriheten oavsett applikationsområde. Med de omsorgsfullt utvalda och beprövade standardkomponenterna som ingår får man också bästa möjliga prestanda under drift. Den specialdesignade MOTOMAN-kopplingen i slangpaketets ände minskar dessutom slitaget på kablaget under robotaxelns rotation och förlänger kablarnas livslängd.

Ladda ner

Cable dress kit