2021-12-13

Snabb, enkel och automatisk korrigering med hjälp av laser

MotoLAC är tillbehöret som ger en lång och problemfri drift med jämn kvalitet samt minskad stilleståndstid vid byte av verktyg eller efter en kollision.

MotoLAC för kalibrering och automatisk korrigering ger en lång och problemfri drift med jämn kvalitet och minskad stilleståndstid vid byte av verktyg eller efter en kollision.

Alla ursprungliga verktygsdata och inställningar, från den första kalibreringen, lagras i robotjobben. När ett verktyg byts ut, eller påverkas av en kollision, kommer eventuell skillnad mellan original och aktuella data automatiskt att justeras i robotjobbet.

MotoLAC består av en krysslaser, metallfäste, en kalibreringsguide och kabelsats.

Mjukvaran guidar dig genom den första verktygskalibreringen och skapar sedan robotjobb som kan läggas in i produktionsprocessen. Välj mellan en snabb kontroll eller fullständig kontroll och justering av verktygets position och vinkel.