2022-05-17

Ansök om bidrag med vår hjälp

Tillväxtverkets satsar nu på att stärka konkurrenskraften för Sveriges små och medelstora industriföretag med robotautomation. Ansök om en Automationscheck som del av finansieringen med hjälp av en förstudie av Yaskawa.

Tillväxtverkets målsättning är att öka företags kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Nu kan små och medelstora industriföretag söka ekonomiskt stöd för att utvärdera och utveckla automation och robotisering.

Vi kan hjälpa dig genom att offerera en förstudie som ligger till grund för din ansökan om en ”Automationscheck” på upp till 150 000 kronor.

Läs mer på https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2022-05-09-automationscheckar.html

Har du en äldre robotsvetsanläggning?

I vårt erbjudande ingår bland annat byte av robot och styrsystem till den senaste versionen, en anpassning av säkerhetssystemet och bibehållen CE-märkning. Vi börjar med en besiktning och dokumentation av anläggningen, och presenterar sedan en prisbild för grundpaket och eventuella tillval.

Fördelarna är många med Robotlyftet:

Kontakta någon i vårt säljteam:

Carl-Fredrik Klasson, 0732-046 898

Henrik Arvidsson, 0702-855 601

Gustav Bengtsson, 0733-704 618

Jerry Eriksson, 0732-046 614

Robin Lindor, 0766-444 659

Niclas Mårtensson, 0701-485 349