VS100

Världens första robot för punktsvetsning framför allt, med en sjunde rörlig axel. Kan placeras i närheten av arbetsstycken och andra robotar för att skapa flexibla robotceller med hög täthet, vilket resulterar i kortare produktionscykler och mindre golvyta.

Nyttovikt 110 kg
Räckvidd 2236 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,12 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_VS100_E_04.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg] 2D ritning [dxf]