SIA5F

Revolutionerande design med helt integrerade försörjningskablar ger en fantastisk rörelsefrihet i trånga utrymmen. Kan monteras på golv, tak, vägg eller lutande fot. För att spara golvutrymme eller underlätta vid underhåll, justeringar och tester kan SIA-robotar monteras ovanpå eller mellan maskiner.

Nyttovikt 5 kg
Räckvidd 559 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet ±0,6 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_SIA_Series_E_08.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg]