SDA5F

Revolutionerande design med helt integrerade försörjningskablar ger en fantastisk rörelsefrihet i trånga utrymmen. Kan monteras på golv, tak, vägg eller lutande fot. För att spara golvutrymme och underlätta vid underhåll, justeringar och tester kan SIA-robotar monteras ovanpå eller mellan maskiner.

Nyttovikt 5 kg per robotarm
Räckvidd 845 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,06 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_SDA_Series_E_03.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg]