SDA20F

Kraftfull design med helt integrerad mediaförsörjning gör den perfekt för en rad olika arbetsuppgifter, som montering, komponentöverföring, maskinbetjäning, paketering och andra hanteringsuppgifter som tidigare endast kunnat utföras av människor. De två robotarmarna kan arbeta synkroniserat eller utföra olika uppgifter samtidigt. Det gör roboten lämplig i trånga utrymmen och för att spara värdefull golvyta.

Nyttovikt 20 kg per robotarm
Räckvidd 1323 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,1 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_SDA_Series_E_03.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg]