MPX3500

Med en ihålig överarmskonstruktion är den idealisk för målning av konturformade ytor som interiör/exteriör och anpassad för montering av sprayutrustning. Risken att slangarna hindras av detaljer eller fixurer undviks, vilket säkerställer en optimal cykeltid och åtkomlighet.

Nyttovikt 15 kg
Räckvidd 3500 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet ±0,15 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_MPX3500_E_03.2021