HC20DTP

Säkerheten uppnås med en kraft- och kraftbegränsningsteknik som stoppar roboten vid kontakt med en operatör. Roboten är utrustad med en "Easy Teaching Switch Box" som gör det möjligt att programmera enklare rörelser genom att föra robotarmen till önskat läge.

Nyttovikt 20 kg
Räckvidd 1900 mm
Montering Golv, vägg, tak och lutande (viss begränsning)
Repeternoggrannhet ±0,05 mm

Ladda ner

Flyer_Cobot_HC20DTP_E_12.2021