GP400R

Den upphöjda placeringen gör det möjligt att ladda och lossa arbetsstycken ovanifrån vilket frigör värdefull golvyta.

Nyttovikt 400 kg
Räckvidd 3518 mm
Montering Hylla
Repeternoggrannhet ±0,1 mm