GP300R

Den upphöjda placeringen gör det möjligt att ladda och lossa arbetsstycken ovanifrån vilket frigör värdefull golvyta.

Nyttovikt 300 kg
Räckvidd 3220 mm
Montering Hylla
Repeternoggrannhet ±0,2 mm