GP200R

Den upphöjda placeringen gör det möjligt att ladda och lossa arbetsstycken ovanifrån vilket frigör värdefull golvyta.

Nyttovikt 200 kg
Räckvidd 3140 mm
Montering Hylla
Repeternoggrannhet ±0,05 mm