GP120RL

Den upphöjda placeringen gör det möjligt att ladda och lossa arbetsstycken ovanifrån vilket frigör värdefull golvyta.

Nyttovikt 120 kg
Räckvidd 4004 mm
Montering Hylla
Repeternoggrannhet ±0,2 mm