CSDA10F

Kraftfull design med helt integrerad mediaförsörjning samt optimerad för arbete i laboratorium och hälsofarliga miljöer. Den kan hantera all slags laboratorieutrustning som petriskålar, pipetter, inkubatorer och reaktionskärl. Roboten utför arbetet steg för steg på samma sätt som vid manuellt arbete och är lätt att programmera för nya uppgifter.

Nyttovikt 10 kg per robotarm
Räckvidd 720 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,1 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_CSDA10F_E_05.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dxf]