AR3120

En robot med det bredaste rörelseområdet i vår AR-serie. Det är en 6-axlig robot som presterar optimalt även under extremt utmanande förhållanden. Med en nyttolast på upp till 20 kg och räckvidd på 3120 mm stöder den svetsning av stora arbetsstycken, och kan integreras med ett brett utbud av svets- och skärutrustning.

Nyttovikt 20 kg
Räckvidd 3124 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet ±0,07 mm