AR1730

En robot för ett optimalt resultat även under extremt svåra förhållanden. Med en hög nyttolast på upp till 25 kg och en räckvidd på 1730 mm stöder denna robot svetsning av stora arbetsstycken och användandet av ett brett utbud av tyngre svets- och skärutrustning.

Nyttovikt 25 kg
Räckvidd 1730 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet ±0,02 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_AR1730_E_09.2020 AR1730 2D-ritning