2018-04-16

Pris för kvalitetsdesign – MOTOMAN-GP8 får en ”RedDot”.

Märket ”Red Dot” är ett kvalitetsmärke för god design. Nyligen tilldelades en av robotarna i GP-serien det eftertraktade priset.

Utvärderingsprocessen sträckte sig över flera dagar innan alla inlämnade produkter hade testats och bedömts individuellt. Expertpanelen delar bara ut den här internationellt erkända kvalitetsmärkningen till produkter som har en hög designkvalitet.

MOTOMAN-GP8 introducerades som de snabbaste industrirobotarna i sin klass. Konstruerad för skyddsklass IP67. Det betyder att den kan användas utan ytterligare modifiering i tuffa miljöer för hantering och andra automatiseringsuppgifter. Den smala och kurviga designen gör det möjligt för roboten att dyka djupt ner i arbetsområdet och dess släta ytor underlättar vid rengöring. Endast en robotkabel behövs för att ansluta robot och styrenhet. Fördelarna med denna lösning ligger i mindre slitage och ett mindre fotavtryck, liksom minskade kostnader för underhålls- och reservdelar. Roboten med sina sex rörliga axlar är utvecklad för speciell snabb igångkörning, plock- och paketeringsjobb, maskinbetjäning och andra hanteringsapplikationer.

Om Red Dot Award: Product design
Märket ”Red Dot” är etablerad internationellt som ett av de mest eftertraktade kvalitetsmärkena för god design. För att bedöma mångfalden inom designområdet på ett grundligt och professionellt sätt, delas priset upp i tre grenar: Produktdesign, Kommunikationsdesign och Design Concept. I år deltog över 6.300 produkter till tävlingen.