2017-08-31

Yaskawa startar en MOTOMAN-fabrik i Europa

På grund av tillväxt i den globala robotmarknaden kommer Yaskawa att utöka sin produktionskapacitet genom att öppna en ny robotfabrik med placering i Europa.

På grund av tillväxt i den globala robotmarknaden kommer Yaskawa att utöka sin produktionskapacitet och, utöver befintliga produktionsanläggningar i Japan och Kina, öppna en ny robotfabrik.

Med tanke på den starka efterfrågan på Yaskawas robotar i Europa och EMEA-regionen, har man beslutat att placera den tredje produktionsanläggningen i Europa. Efter noggranna undersökningar och utredning av olika europeiska lokaliseringsalternativ har Yaskawa beslutat att göra investeringen i Slovenien. Förhandlingarna om den specifika platsen är långt framskridna och kommer att avslutas inom kort.

Yaskawa Europe planerar att starta produktionen och få ut de första robotarna på marknaden i slutet av 2018.

Bruno Schnekenburger, divisionschef Robotics Europe:

– Den här investeringen kommer att öka närheten till kunder i regionen. Vårt mål är att korta ner leveranskedjor och leveranstider för att snabbare reagera på den regionala marknadens behov och kundkrav.

Manfred Stern, VD, YASKAWA Europa och Corporate Vice-President, Yaskawa Electric:

– Yaskawa har kontinuerligt utökat sin närvaro i Europa under de senaste åren. Förutom redan befintliga europeiska produktionsanläggningar där servomotorer, frekvensomriktare, regulatorer och vindkraftverk tillverkas, kompletterar vi vår lokala produktionskapacitet för robotar med den nya fabriken.

Manfred Stern och Bruno Schnekenburger
Bruno Schnekenburger och Manfred Stern i samband med Yaskawas hundraårsfirande hos Yaskawa Nordic i november 2016.