VMF

Lägesställare med två stationer för objekt som kräver rotation runt två axlar. Stationsväxlingen sker horisontellt. Det är möjligt för operatören att ladda och plundra fixturen även under svetsning. Komplett med bländskydd. Avståndet mellan fixturerna kan justeras inom ett visst intervall, se datablad.

Ladda ner

VMF-500, VMF-750 C-arm VMF-500, VMF-750 L-arm