Sorteringsbord

Sorteringsbordet kan användas antingen för lösa flaskor eller flaskor i multipack. Bordet byggs om av roboten som lyfter på, eller av, en serie med fållor för lösa flaskor. När man sorterar multipack använder roboten i stället ett jalusigripdon. Omställning från flaska till multipack tar bara några minuter.

Ladda ner

SortingTable.pdf