MotoSight

MotoSight är idealiskt för robotvägledning, felsökning, identifiering av detaljer, inspektion och höghastighetsplockning. Lämpliga användningsområden är maskinladdning, montering, plocka och placera, paketering, palletering och depalletering eller svetsning. Med MotoSight 2D är det enkelt att lägga till en kamerafunktion till robotstyrsystemet. Smartkameran från Cognex, som finns i tre varianter, och mjukvaran MotoSight 2D utgör en kraftfull lösning för applikationer där man behöver använda sig av tvådimensionella bilder. Robotstyrsystemet kommunicerar direkt med MotoSight-kameran via Ethernet.

Ladda ner

MotoSight_6532EN-01.pdf