MotoSafe

MotoSafe (FSU) säkerhetsstyrning ger maximal säkerhet på minimal yta. Den gör det möjligt för operatörer och robotar att arbeta i närheten av varandra, utan att man kompromissa med säkerheten. Genom användning av geometri- och hastighetsbegränsningar för att begränsa robotens område rörelse sparar man också värdefull golvyta. MotoSafe minskar också behovet av extra säkerhetsanordningar till exempel ljusridåer, säkerhetsreläer, mekaniska hinder etc. och sparar därmed pengar på installation och underhåll.

Ladda ner

Flyer_FunctionalSafetyUnit_FSU_E_08.2017.pdf MotoSafeDX200_6101EN.pdf