MotoPick

Koordinerar och förenklar packningsprocessen med ett enkelt och användarvänligt operatörsgränssnitt. MotoPick är en pc-mjukvara för robotprogramering med hjälp av visionsystem. Den identifierar produkten på inkommande banor och plockar sedan upp och placerar dem på rätt sätt. Kan användas även av den som saknar djupare kunskap om robotprogrammering och är enkel att ställa in för en ny produkt. Hanterar upp till fyra robotar och fördelar arbetet mellan robotarna optimalt.

Ladda ner

Flyer_Software_MotoPick_E_01.2016.pdf