MotoLogix

Med MotoLogix funktionspaket är det möjligt att styra och programmera MOTOMAN robotar från en PLC. Den är speciellt framtagen för att göra det enkelt att integrera MOTOMAN robot system med PLC-styrda maskiner. Den underlättar programmering, igångsättning och drift av robotar utan speciella kunskaper om robotprogrammering. Tillgänglig för de vanligaste typerna av PLC och fältbusskort.

Ladda ner

Flyer_Software_MotoLogix_E_09.2017.pdf