MotoLAC

Alla ursprungliga verktygsdata och inställningar, från den första kalibreringen, lagras i robotjobben. När ett verktyg byts ut, eller påverkas av kollision, kommer eventuell skillnad mellan original och aktuell data automatiskt att justeras i robotjobbet. MotoLAC består av en krysslaser, metallfäste, en kalibreringsguide och kabelsats.

Ladda ner

MotoLAC_6643EN-01