MotoFit

MotoFit ändrar robotens position beroende på det motstånd som uppstår då detaljer kommer i kontakt med varandra. Den sexaxliga sensorn kan känna av tre translationella krafter och tre axelmoment. En kombination av tre arbetsmoment (träffa, passa in och införa) ger en automatisk precisionspassning av passande ytor på 10 till 100μm.

Ladda ner

MotoFit_E_10.2015_18.pdf