MacroBend

Färdiga s.k. makrojobb som laddas ner direkt i roboten och justeras på plats i cellen med hjälp av programmeringsboxen. Genom att använda makrojobben förkortar man programmeringstiden avsevärt. De vanligaste sekvenserna i ett kantpressjobb som att hämta vid inpall, centrering, medföljning vid pressen etc. redan är förberedda och allt som behövs är att komplettera med aktuella värden. Exempel på makron är automatisk följning, då roboten söker upp anslagsfingrarna automatiskt utan att lägga något tryck på dem, färdiga hämtajobb och palleteringsjobb samt ett energisparläge för pressen och robot.

Ladda ner

MacroBend_6530SE01.pdf