JobEditor

JobEditor är ett offline-program för robotprogrammering som använder språket INFORM och samma metod och gränssnitt som med programmeringsboxen. Varje robots verkliga konfiguration kan importeras, så att robotprogrammen skapas med den syntaxkontroll som krävs. JobEditor är lätt att använda, minimerar både stilleståndstider och programmeringsfel och gör att nya robotarbeten kan implementeras snabbare. Tillgängligt för styrsystem MRC, XRC, NX100, DX100, FS100 och DX200.

Ladda ner

Jobeditor_6501EN.pdf