HTC

Lägesställare med en station för objekt som kräver rotation runt en axel. HTC är utrustad med en motdocka monterad på en bädd i ett fast läge från drivdockan.

Ladda ner

HTC-500, 1000_1072EN-03 HTC-500, 1000 YC_1091EN-00