H2-500

Lägesställare med två stationer för objekt som kräver rotation runt en axel. Ergonomisk konstruktion med rätt arbetshöjd för att ladda och plundra fixturen. Tre servomotorer håller arbetsstycket i rätt position under rotationen vilket ger kortare cykeltider. Patenterade MotoMount fixturmontering. Många tillval och fixturbredder.

Ladda ner

H2-500_1073EN-08 147242-100, 101, 102, 103 [pdf]