ArcWorld RS and HS

Våra Mini- och Micro-serier är idealiska för att ersätta eller komplettera manuell svetsning, t.ex. till förmontering före svetsning i en större robotcell. Lätt att installera och använda, och lätt att flytta - de tar bara några meter golvyta.

Ladda ner

ArcWorld RS Mini och HS Micro