ArcLink XT

Med ArcLink XT är det möjligt att välja och justera svetsparametrar direkt från programmeringsboxens pekskärm. ArcLink XT stöds av flera av Lincolns strömkällor, och tillsammans med MOTOMAN roboten får man en mängd olika svetsmöjligheter. Gränssnittet är baserat på Ethernet och erbjuder kommunikation i realtid mellan roboten och strömkällan. Operatören kan välja svetsprocesser från ett bibliotek och ställa in parametrar direkt från programmeringsboxen.

Ladda ner

ArcLinkXT_6528EN-01.pdf