Air Grip

Ai rGrip flaskhanteringsverktyg är lätt att använda, har en lång livslängd och hanterar flertalet glas glas- och plastflaskor. Återkoppling från bryggerier som redan använder Air Grip i sin produktion är också mycket positivt! Flaskorna lyfts säkrare och produktionslinjens stillestånd minimeras. Mer info på: www.airgrip.com

Ladda ner

Airgrip.pdf